Upravit stránku

Dvakrát v Paletě

2.A dvakrát navštívila Paletu.Programy TŘÍDĚNÍ ODPADU a HRAČKY se nám moc líbily.

Výstava historických hraček

Ve škole proběhla výstava historických hraček, kterou pro děti

Jarní tvoření ve družině

S dětmi jsme ve družině vítali jaro zábavným tvořením.

Ekocentrum Paleta - velikonoční dílny

Dne 10.4.2017 se naše třída zúčastnila velikončích dílen v Ekocentru Paleta.

Tongo Hradec Králové

Dne 28.3.2017 jsme navštívili Tongo v Hradci Králové.

Výprava turistického kroužku do Prachovských skal

Výlet do pískovcového sklaního města.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018.

Ozdravný pobyt - ZDERAZ

Pěkné Velikonoce

Pěkné velikonoční svátky dětem

Platba školní družiny a školního klubu

Informace pro platbu školní družiny a školního klubu

Vítáme jaro

Vítáme jaro na Spořilově...:)

Postup do celorepublikového finále!

A zase je tu velký úspěch našich žáků v dějepisné soutěži.

Vlna

Na jaře jsme opět navštívili Ekocentrum Paleta.

MIA FESTIVAL

Děvčata ze 4.A Pavlína Bauerová a Tereza Valentová navštěvují Aerobic centrum Pardubice.

Noc s Andersenem

Druhý ročník Noci s Andersenem na téma Čtyřlístku byl naprosto skvělý.

Turistický kroužek v Adršpašsko-teplických skalách

Talší výlet turistického koružku. :)

2.B – ohlédnutí za zimou - sněhuláčci z rýže

Na závěr zimy jsme si vyrobili sněhuláky, co nám neroztají :-)

2.B - ohlédnutí za zimou - první bruslení

Vyrážíme na brusle!

2.B – ohlédnutí za zimou - vánoční zdobení

Vánoční zdobení - první z větších zimních akcí žáků 2.B

Výsledky krajského kola Dějepisné olympiády 2016/2017

Dne 20. 3. se uskutečnilo krajské kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku je především orientováno na Habsburky 18. století.