Upravit stránku

Výlet turistického kroužku do Dědova

Na konci října náš turistický kroužek navštívil již poněkolikáté Dědov...

Malování s Jitkou

Děti z 1.A navštívily Dům dětí Beta, kam nás pozvala paní Jitka Folbrechtová.

Pěvecká soutěž 2018

Dne 7. 11. 2018 se konal další ročník pěvecké soutěže, o který byl i letos velký zájem. Zúčastnilo se až 35 žáčků 1. - 3. tříd. Soutěž navštívilo i několik rodičů a prarodičů. Aby byl pěvecký výkon žáčků co nejlepší, bylo třeba se řádně rozezpívat, čehož se ujala paní učitelka Alena Moslerová. Poté měli žáčci zazpívat 1-2 české písně. Porota v podání paní učitelky Hany Slavíkové, Aleny Moslerové, Markéty Kožnarové a žákyně Lucinky Culkové (5. A) neměla lehký úkol. Z každé kategorie musela vybrat 3-4 děti, z nichž dvě z každé kategorie budou reprezentovat naši školu 26. 11. 2018 na soutěži Pardubické štěBETÁní v DDM Beta. 

A už jsou z nás čtenáři

Neuběhly ani celé tři měsíce a už jsou z dětí v 1.A čtenáři.

Školní kolo dějepisné olympiády 2018/2019

V pondělí 12. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma znělo:
"Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace"

Zúčastnilo se 20 žáků 8. a 9. tříd, celkem mohli získat maximálně 70 bodů.

Vítěz postupuje do okresního kola automaticky.
Podle výběru komise mohou být pozvány k reprezentaci i další dvě žákyně. Na předních místech se umístili:

    • Michal Jeřáb (8.B/ 51+1 bod)
    • Veronika Dočkalová (9.A / 49 bodů)
    • Anna Švadlenková (8.B / 47 bodů)

Drakiáda

Letos se po roční pauze konala Spořilovská Drakiáda.

Zahájení činnosti kroužků

Zahájení činnosti kroužků pro školní rok 2018 - 2019.

Spořilovské sportovní dopoledne

Letošní Spořilovské sportovní dopoledne bylo rekordní v počtu zúčastněných dětí.

Třída 6. C na výletě

Třída 6.C vyrazila na první letošní školní výlet.

Turistický kroužek v Orlických horách

V polovině září se uskutečnil výlet turistického kroužku do Orlických hor.

Nepořádek ve škole

Některé děti si nedokáží vážit majetku.

Škola v přírodě Zderaz - 3.B, 4.A a 4.B

Letošní škola v přírodě byla opravdu luxusní :)

Výlet turistického kroužku do Broumovských stěn

Třídenní turistická výprava do skalních měst a na československé pohraniční opevnění.

Třídy 6. A a 6. B na ozdravném pobytu na Horním Bradle

Třídy 6.A a 6. B se v období od 30/4-4/5 zúčastnili ozdravného pobytu na Horním Bradle, který byl především zaměřen na vybrané sportovní aktivity. Děti byly rozřazeny do čtyř různých skupin a každá skupina měla svého kapitána a talisman vytvořený pouze z přírodních materiálů. Po celý týden probíhaly sportovní i vědomostní hry a soutěže na hřištích v areálu, ale i v  jeho okolí jako např. soutěže v přehazované, vybíjené, v softbalu, v ringu, v biatlonu, střelbě a v určování azimutu. Děti měly také možnost každodenní návštěvy wellness a večery byly zakončeny posezením u ohně, diskotékou či stezkou odvahy. 

Děti i učitelé si společný týden velmi užili a k tomu  jim přálo perfektní počasí. 

Třída 1. A poprvé ve škole v přírodě

Naši první školu v přírodě jsme s dětmi strávili uprostřed krásné přírody Železných hor

Čarodějnice na Spořilově

Aprílové počasí nám letos opravdu přeje, proto jsme si mohli užít parádní čarodějnické odpoledne na školním hřišti.

Slavíme první místo :)

Spořilov jede!!! :)