Upravit stránku

KROUŽKY PŘI ZŠ SPOŘILOV

Školní rok 2018–2019

Vážení rodiče,

 

stejně jako v minulých letech jsme i letos pro Vás připravili řadu zajímavých kroužků. Díky pestré nabídce zájmových oblastí mají děti možnost nadále všestranně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Kroužky se konají od října do konce května a probíhají v rámci budovy naší školy. Jejich vedením jsou pověřeni zkušení lektoři a pedagogové, kteří své svěřence vyzvedávají před zahájením lekce vždy ve vestibulu školy (u schodů). K odchodu domů jsou žáci připraveni asi deset minut po ukončení kroužku. Převod dětí ze školní družiny na kroužek a zpět je zajištěn.

Naším přáním je, aby Vaše dítě trávilo kvalitně svůj volný čas, a proto věříme, že najdete ten správný kroužek, ve kterém se něco nového naučí, odpočine si od starostí, najde si nového koníčka i nové kamarády. 

Nábor bude probíhat od pondělí 10.9. do pátku 21.9. 2018.

 

Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte do sběrného boxu ve vestibulu školy. U kroužku Tajemství přírody je nutná i registrace na stránkách (viz konec přihlášky).

 

Placení kroužků za I. pololetí proběhne ve dnech:

       

  • 16. 10. 2018 – úterý   od 15:30 do 17:00 hod
  • 17. 10. 2018 – středa od 15:30 do 17:00 hod

Z důvodu rekonstrukce školy proběhnou první schůzky letos v týdnu od pondělí 8. října 2018.

 

Novinky a zajímavosti v nabídce zájmové činnosti:

Atletický – má Vaše dítě rádo pohyb, zajímá jej běh, hod do dálky či skok do výšky? Potom je tento kroužek tou pravou volbou.

Abeceda basketbalu – základy košíkové, výborná průprava pod vedením zkušeného trenéra, možnost postupu – účast na hře v klubovém týmu.

Florbal – v letošním roce se budou konat pondělní tréningy pro starší zájemce pod záštitou Florbalového klubu Sokol Pardubice a mladší žáci se mohou těšit v pátek na kouče z oddílu Olymp florbal Praha.

Hudebně-dramatický – správná artikulace, jasný přednes, výrazný pohybový projev – to je programem i cílem tohoto kroužku. Významnou součástí náplně kroužku je využití hudebních prostředků k pocitovému vyjádření. Zveme všechny děti, které mají chuť a odvahu hrát, zpívat a pohybovat se ve světě fantazie her, pohádek a přírody.

Kytara základy hry na akustickou a elektronickou kytaru, seznámení a tvorba s hudebním programem pro iPad a PC. Kurzy vede zkušený hudebník angažovaný v několika hudebních projektech. Do kroužku mohou docházet začátečníci i pokročilí. Počet míst je však omezen. Přednost mají ti, kteří již v minulých letech do kroužku docházeli.

Piano – kroužek je určen pro začátečníky i pro pokročilé. V rámci 1. ročníku se děti naučí základům hry na piano. Součástí kroužku je i výuka hudební nauky a zpěv.

Sportovní hry – ideální pro všechny děti, které mají rády pohyb, jsou hravé, ale žádný konkrétní sport je nebaví. Sympatický lektor zde všem nabídne možnost se pohybově realizovat formou velmi zábavných pohybových a míčových her. Jako bonus si navíc užijí spoustu legrace.

Tajemství přírody – pro děti jsou připraveny pokusy (např. s vodou, vzduchem, papírem), při kterých budou provádět jednoduchá pozorování, samy experimentovat, objevovat, popisovat okolní jevy, soutěžit, učit se prožitkem. Děti se naučí neviditelnému písmu, nechají si vyrůst vlastní podmořský korál.

Taneční kroužek – základy taneční gymnastiky, lidového a klasického tance. Je určen pro chlapce i dívky mladšího školního věku.

Tvořivé ruce (pokročilí) – pouze pro absolventy loňského kroužku určeného pro začátečníky. Čekají na ně další výrobky z nejrůznějších materiálů zhotovené za pomocí nových technik a postupů.

Případné nejasnosti a dotazy zodpoví Bc. Alena Kotková, vedoucí zájmové činnosti.

 

Seznam zájmových kroužků

ESTETICKÉ:

 

Hudebně dramatický                    ved. Mgr. H. Slavíková                                   500 Kč

1.–5. třídy                                       čtvrtek 13:30–15:00 hod.                                I. pol.

 

Keramika 1                                     ved. L. Adámková                                           600 Kč

1.–2. třídy                                       úterý  13:30–15:00 hod.                                   I. pol.

 

Keramika 2                                     ved. Mgr. M. Pilná                                           600 Kč

1.–2. třídy                                       středa 13:30–15:00 hod.                                  I. pol.

 

Keramika 3                                     ved. J. Učená                                                   600 Kč

3.–5. (6.) třídy                                čtvrtek 16:00–17:30 hod.                                 I. pol.

+ mladší sourozenci

 

Kytara 1                                          ved. T. Boho                                                     400 Kč

4.9. třídy                                       pondělí 15:00–16:00 hod.                                I. pol.

 

Kytara 2                                          ved. T. Boho                                                     400 Kč

4.9. třídy                                       pondělí 16:00–17:00 hod.                                I. pol.

 

Piano 1                                           ved. Mgr. M. Kožnarová                                 400 Kč

2.5. třídy                                       středa 13:30–14:30 hod.                                  I. pol.

 

Piano 2                                           ved. Mgr. M. Kožnarová                                 400 Kč

2.5. třídy                                       čtvrtek 13:30–14:30 hod.                                I. pol.

 

Piano 3                                           ved. Mgr. M. Kožnarová                                 400 Kč

2.5. třídy                                       čtvrtek 14:30–15:30 hod.                                 I. pol.

 

Taneční                                           ved. M. Papadopulu, Dis.                               500 Kč

2.–5. třídy                                       středa 16:30–18:00 hod.                                  I. pol.

 

Tvořivé ruce – pokročilí               ved. Mgr. B. Jelínková                                    600 Kč

1.–5. třídy                                        pondělí 15:30–17:00 hod.                                I. pol.

 

Výtvarný                                          ved. Mgr. R. Pasovská                                   600 Kč

1.–2. třídy                                        pondělí 13:30–15:00 hod.                                I. pol.

 

Upozornění: 

u kroužků  Kytara, Piano – podmínkou vlastní hudební nástroj

                                             Počet míst je omezen. Přednost mají ti, kteří již v minulých

                                             letech do kroužku docházeli.                                                                                         

                   Keramika, Šachový kroužek – max. 14 dětí ve skupině

                   Tvořivé ruce – pokročilí je určen pro absolventy kroužků začátečníci

 

 

TECHNICKÉ A SPOLEČENSKO VĚDNÍ:

Šachový kroužek                           ved. Mgr. R. Svítil                                           400 Kč

1.–9. třída                                        úterý 15:30–16:30 hod.                                   I. pol.

 

Tajemství přírody – pokusy         ved. uvedeme později                                1000 Kč

1.–5. třídy                                        úterý 15:00–15:45 hod.                                   I. pol.

 

Šachový kroužek – je vhodný pouze pro klidné a přemýšlivé děti.

 

SPORTOVNÍ:

Abeceda basketbalu                     ved. T. Macela                                                500 Kč

2.–5. třída                                        středa 16:00–17:00 hod.                                 I. pol.

 

Atletický                                          ved. Mgr. F. Sedlák                                         500 Kč

1.–5. třídy                                        čtvrtek 15:30–16:30 hod.                                I. pol.

 

Florbal 1                                          ved. F. Krigovský                                            500 Kč

5.–7. třídy                                        pondělí 15:30–16:30 hod.                               I. pol.

 

Florbal 2                                          ved. Mgr. J. Chmelík                                      500 Kč

3.–4. třídy                                        středa 15:00–16:00 hod.                                 I. pol.

 

Florbal 3                                          ved. M. Kováč                                                 500 Kč

1.–2. třídy                                        pátek 13:30–14:30 hod.                                  I. pol. 

 

Florbal 4                                          ved. D. Musil                                                   500 Kč

8.–9. třídy                                        pátek 14:30–15:30 hod.                                  I. pol. 

 

Sportovní hry                                  ved. P. Němec                                                500 Kč

1.–4. třídy                                        úterý 15:30–16:30 hod.                                   I. pol.

 

Turistický                                        ved. Mgr. D. Balogh                                        400 Kč

4.–9. třídy                                        tři 1–3 denní výlety (víkend) za pololetí         I. pol.

 

Upozornění:

U kroužku Florbal je nutné mít vlastní hokejku. Vzhledem k omezené kapacitě bude přijato do každého kroužku pouze prvních 15 přihlášených dětí.

Organizace kroužku Tajemství přírody probíhá ve spolupráci s organizací Kroužky pro děti. Podrobné informace včetně způsobu platby a registrace získáte na: www.krouzkyprodeti.cz.

Závaznou přihlášku do kroužků můžete stáhnout zde: