Upravit stránku

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ZŠ SPOŘILOV

Školní rok 2017–2018

 

Vážení rodiče,

stejně jako v minulých letech jsme i letos pro Vás připravili řadu zajímavých kroužků. Díky pestré nabídce zájmových oblastí mají děti možnost nadále všestranně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Kroužky budou probíhat v rámci budovy naší školy (mimo kroužku Jezdeckého). Povedou je zkušení lektoři a pedagogové, kteří budou své svěřence před zahájením lekce vyzvedávat vždy ve vestibulu školy (u schodů). K odchodu domů budou žáci připraveni asi deset minut po ukončení kroužku. Převod dětí ze školní družiny na kroužek a zpět je zajištěn.

Naším přáním je, aby Vaše dítě trávilo kvalitně svůj volný čas, a proto věříme, že najdete ten správný kroužek, ve kterém se něco nového naučí, odpočine si od starostí, najde si nového koníčka i nové kamarády. 

Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte. Přihlášku budeme považovat za závaznou.

 

Přihlášky odevzdejte do pátku 15. 9. 2017 do sběrného boxu ve vestibulu školy. U kroužků Tajemství přírody a Jezdecký je nutná i registrace na stránkách (viz konec přihlášky).

 

Placení kroužků za I. pololetí proběhne ve dnech:          

              10. 10. 2017 – úterý od 16:00 do 17:00 hod

              11. 10. 2017 – středa od 16:00 do 17:00 hod

 

První schůzky proběhnou v týdnu od pondělí 2. října 2017.

Novinky a zajímavosti v nabídce zájmové činnosti:

Atletický – má Vaše dítě rádo pohyb, zajímá jej běh, hod do dálky či skok do výšky? Potom je tento kroužek tou pravou volbou.

Abc basketbalu – základy košíkové, výborná průprava pod vedením zkušeného trenéra, možnost postupu – účast na hře v klubovém týmu.

Sportovní hry – ideální pro všechny děti, které mají rády pohyb, jsou hravé, ale žádný konkrétní sport je nebaví. Sympatický lektor zde všem nabídne možnost se pohybově realizovat formou velmi zábavných pohybových a míčových her. Jako bonus si navíc užijí spoustu legrace.

Jezdecký – kroužek zahrnuje péči o koně, teorii a samotnou výuku ježdění, individuální přístup ke každému jedinci zvlášť, možnost i pozdější účasti na hobby závodech.

Hudebně-dramatický – správná artikulace, jasný přednes, výrazný pohybový projev – to je programem i cílem tohoto kroužku. Významnou součástí náplně kroužku je využití hudebních prostředků k pocitovému vyjádření. Zveme všechny děti, které mají chuť a odvahu hrát, zpívat a pohybovat se ve světě fantazie her, pohádek a přírody.

Tvořivé ruce – pro všechny děti, které rády tvoří a objevují nové techniky, např. korálkování, výrobky z pedigu, ubrousková technika, vyšívání, šití, práce s papírem, látkami, tvoření ze starého nové. Výběr je opravdu pestrý.

Kytara základy hry na akustickou a elektronickou kytaru, seznámení a tvorba s hudebním programem pro iPad a PC. Kurzy vede zkušený hudebník angažovaný v několika hudebních projektech. Do kroužku mohou docházet začátečníci i pokročilí.

Piano – kroužek je určen pro začátečníky. V rámci 1. ročníku se děti naučí základům hry na piano. Součástí kroužku je i výuka hudební nauky a zpěv.

Logohrátky kroužek je zaměřen na žáky, kteří potřebují podpořit v řečovém projevu. Práce   probíhá ve skupině a je vhodným doplňkem k individuální logopedické péči. Pod vedením logopedické asistentky se děti zapojí do pestré nabídky rytmicko-pohybových her, zaměřených na sluchové vnímání, práci s dechem, rozvoji obličejových svalů atd. Tyto aktivity přispějí také k rozvoji slovní zásoby a správné výslovnosti hlásek.

Tajemství přírody – pro děti jsou připraveny pokusy (např. s vodou, vzduchem, papírem), při kterých budou provádět jednoduchá pozorování, samy experimentovat, objevovat, popisovat okolní jevy, soutěžit, učit se prožitkem. Děti se naučí neviditelnému písmu, nechají si vyrůst vlastní podmořský korál.

Případné nejasnosti a dotazy zodpoví Bc. Alena Kotková, vedoucí zájmové činnosti.

Na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší všichni vedoucí kroužků.

 

Nabídka zájmových kroužků

ESTETICKÉ:

Kytara 1                                          ved. T. Boho                                                     400 Kč

4.9. třídy                                        pondělí 15:00–16:00 hod.                                I. pol.

 

Kytara 2                                          ved. T. Boho                                                     400 Kč

4.9. třídy                                        pondělí 16:00–17:00 hod.                                I. pol.

 

Flétna                                              ved. Bc. A. Kotková                                         400 Kč

1.3. třídy                                        úterý 16:00–17:00 hod.                                    I. pol.

 

Piano                                              ved. Mgr. V. Hajnová                                       400 Kč

2.5. třídy                                        čtvrtek 14:00–15:00 hod.                                 I. pol.

 

Hudebně dramatický                     ved. Mgr. H. Slavíková                                    500 Kč

1.–5. třídy                                        úterý 13:30–15:00 hod.                                   I. pol.

 

Keramika 1                                     ved. Mgr. M. Pilná                                            600 Kč

1.–2. třídy                                        pondělí 13:30–15:00 hod.                                I. pol.

 

Keramika 2                                     ved. J. Učená                                                   600 Kč

3.–5. (6.) třídy                                  čtvrtek 16:00–17:30 hod.                                 I. pol.

+ mladší sourozenci

 

Tvořivé ruce 1 – začátečníci        ved. Mgr. B. Jelínková                                     500 Kč

1.–5. třídy                                        pondělí 15:30–17:00 hod.                                I. pol.

 

Tvořivé ruce 2 – pokročilí            ved. Mgr. B. Jelínková                                     500 Kč

2.–9. třídy                                        středa 15:30–17:00 hod.                                  I. pol.

 

Výtvarný                                         ved. Mgr. R. Pasovská                                    500 Kč

1.–3. třídy                                        úterý 13:30–15:00 hod.                                    I. pol.

 

Upozornění: 

u kroužků   Flétna, Kytara, Piano – podmínkou vlastní hudební nástroj

                   Piano – jsou volná pouze 2 místa, Flétna – 4 místa

                   Keramika, Šachový kroužek – max. 14 dětí ve skupině

                   Tvořivé ruce 2 – pokročilí je určen pro absolventy kroužků začátečníci

 

TECHNICKÉ A SPOLEČENSKO-VĚDNÍ:

Šachový kroužek                           ved. Mgr. R. Svítil                                           400 Kč

1.–9. třída                                        úterý 15:30–16:30 hod.                                   I. pol.

 

Tajemství přírody – pokusy         ved. Mgr. P. Poláčková                                  850 Kč

1.–5. třídy                                        úterý 15:00–15:45 hod.                                   I. pol.

 

Logohrátky                                   ved. Mgr. M. Demjančuková                          500 Kč

1.–2. třídy                                        úterý 12:30–13:30 hod.                                  I. pol.  

 

Šachový kroužek – je vhodný pouze pro klidné a přemýšlivé děti.

 

SPORTOVNÍ:

Abeceda basketbalu                     ved. T. Macela                                                400 Kč

2.–5. třída                                        pátek 13:45–14:45 hod.                                  I. pol.

 

Atletický                                         ved. Mgr. Sedlák Filip                                     400 Kč

1.–5. třídy                                        čtvrtek 15:30–16:30 hod.                                I. pol.

 

Florbal 1                                         ved. Mgr. J. Chmelík                                       400 Kč

1.–4. třídy                                        pondělí 15:30–16:30 hod.                               I. pol.

 

Florbal 2                                         ved. Mgr. J. Chmelík                                       400 Kč

1.–4. třídy                                        úterý 15:30–16:30 hod.                                   I. pol. 

 

Florbal 3                                         ved. F. Majko                                                  200 Kč

5.–9. třídy                                                  16:30 – 17:30 hod.                                 I. pol.

                                                       1x za dva týdny (den upřesníme později)

 

Jezdecký                                        ved. K. Šedová                                               3.500 Kč

1.–9. třídy                                        dohodou – dle rozvrhu dětí                             I. pol.

 

Sportovní hry                                 ved. P. Němec                                                400 Kč

1.–4. třídy                                        středa 15:30–16:30 hod.                                 I. pol.

 

Turistický                                       ved. Mgr. D. Balogh                                        300 Kč

4.–9. třídy                                        tři 1–3 denní výlety (víkend) za pololetí          I. pol.

 

Upozornění:

U kroužku Florbal je nutné mít vlastní hokejku. Vzhledem k omezené kapacitě bude přijato do každého kroužku pouze prvních 15 přihlášených dětí.

Jezdecký kroužek – cena jedné lekce činí 200 Kč. Půlroční předplatné je za 15 lekcí a náklady za odvoz (tam i zpět). Žáky si lektor vyzvedne ve stanovenou dobu před školou nebo v ŠD. Pokud bude dítě docházet do stáje samostatně, bude částka snížena na 3 000 Kč.

Organizace kroužků Judo, Jezdecký a Tajemství přírody probíhá ve spolupráci s organizací Kroužky pro děti. Podrobné informace včetně způsobu platby a registrace získáte na: www.krouzkyprodeti.cz.