Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Bc. Alena Kotková

Vedoucí vychovatelka

Bc. Marie Šimková

Vychovatelka

Markéta Papadopulu, Dis.

Vychovatelka

Monika Hanousková

Vychovatelka

Ing. Bc. Tereza Kratochvílová

Vychovatelka

Dokumenty ke stažení

Omluvenka - odchody ze školní družinypdf115.75 KB

Formulář - omluvenka pro odchody ze školní družiny mimo dny a časy uvedené v zápisním lístku

Základní informace školní družiny

ŠD je určena žákům prvního stupně základní školy, je rozdělena do oddělení. V každém oddělení pracuje jeden vychovatel a kapacita oddělení je 30 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou a třídními učiteli.

Zabezpečujeme dětem náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny.

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v přízemí budovy. Nově vybudovaná hlavní družina se nachází nad jídelnou, vchod a zvonek z levého boku školy. 

Režim dne

Školní družina je v provozu od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 17:00 hodin.

Ranní družina - od 6:30 do 8:00, probíhá v hlavní družině nad jídelnou. Děti se přijímají nejpozději do 7:15 hodin. Před začátkem vyučování jsou předávány třídním učitelkám.

Odpolední družina – od konce vyučování do 15:00 hodin

Po vyučování jsou žáci převáděni do jednotlivých oddělení školní družiny.  Zde zajišťujeme oběd, odpočinek a volnočasové vzdělávání dětí. Jedenkrát týdně je vyhrazen prostor hlavní školní družiny – byt nad jídelnou vždy jednomu oddělení:

 • Pondělí:   4. oddělení
 • Úterý:       1. oddělení
 • Středa:     2. oddělení
 • Čtvrtek:    5. oddělení
 • Pátek:       3. oddělení

Ostatní oddělení se nachází ve třídách v přízemí školy – viz zvonečky školní družiny.

V době trvající hodinu od konce vyučování se nacházíme ve třídě a následně v jídelně. Nejsme proto po telefonu dostupní. Děti jsou proto připraveny k odchodu nejdříve hodinu po ukončení vyučování. Děkujeme za pochopení.

Vyzvedávání dětí z družiny je možné do 13:30 hodin, poté až od 15:00 hodin. 

V době od 13:30 do 15:00 hodin nelze děti vyzvedávat, ani samostatně uvolňovat! Na odděleních probíhá hlavní program a často se nacházíme mimo budovu školy. Prosíme, respektujte tuto informaci!

Konečná školní družina – od 15:00  do 17:00 hodin
Děti setrvávají ve svých odděleních do 15:00 hodin. Následně se 1. třídy  přesouvají do hlavní družiny nad jídelnou. Děti z 2. a 3. tříd zůstávají do 15:30 hodin v hlavní budově na zvonečku č. 1 a poté také přechází do hlavní družiny. V této době je zde pro děti zajištěn pitný režim.

Kontakty

 • e-mail školní družiny: alena.kotkova@zs-sporilov.eu

 • E- mail školní družiny je doposud nefunkční, proto nelze užívat kontaktní formulář. V případě dotazu pište na výše uvedenou adresu.

 • telefon základní školy: 466 652 391

 • vedoucí vychovatelka: 773 110 109 (od 8:00 do 15:00 hodin)

 • ranní a konečná ŠD - byt: 775 601 101 (od 6:30 do 8:00 a od 13:30 do 17:00 hodin)

Pokud se Vám nedaří dovolat, prosíme o strpení (jsme například na obědě). Ozveme se, jakmile to bude možné.

Platby

Prosíme rodiče, aby prozatím neposílali peníze za poslední období -  duben až květen.

Přesnou částku budeme vědět, až se děti vrátí do školy. Pokud rodiče peníze již poslali, bude jim zaslaná částka později vyúčtována, případně dorovnána nebo vrácena.


Akce mimo pravidelnou činnost ŠD

 • drakiáda - podzim
 • vánoční besídka – prosinec
 • slet čarodějnic – duben
 • dětský den – karneval – červen
 • Ekocentrum paleta (přírodověda, ekologie)
 • výrobky s Jitkou Folbrechtovou
 • výlety za poznáním – průběžně během celého školního roku

O dalších akcích mimo pravidelnou činnost ŠD Vás budeme informovat v notýsku dětí a na webu školy.

 

Vážení rodiče, nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během školních prázdnin a ředitelského volna. Školní družina je v provozu od 6:30 do 15:00 hodin. Školní jídelna nevaří.

Pokud budete mít o družinu v této době zájem, napište lísteček se jménem dítěte, třídou, dobou příchodu a odchodu a jménem osoby, která dítě vyzvedne. Tento lísteček, podepsaný zákonným zástupcem, odevzdejte vychovatelkám ve školní družině nejpozději 14 dní před prázdninami.

Děkujeme.