Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky


Dokumenty ke stažení

Omluvenka - odchody ze školní družinypdf115.75 KB

Formulář - omluvenka pro odchody ze školní družiny mimo dny a časy uvedené v zápisním lístku


Základní informace školní družiny

ŠD je určena žákům prvního stupně základní školy, je rozdělena do oddělení. V každém oddělení pracuje jeden vychovatel a kapacita oddělení je 30 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou a třídními učiteli.

Zabezpečujeme dětem náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny.

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v přízemí budovy. Hlavní družina se nachází nad jídelnou, vchod a terminál z levého boku školy.


Režim dne

Školní družina je v provozu od 6.30 do 8.00 hodin a od 11.40 do 17.00 hodin.

Ranní družina - od 6.30 do 8.00 hodin, probíhá v hlavní družině nad jídelnou. Děti se přijímají nejpozději do 7.15 hodin. Před začátkem vyučování jsou předávány třídním učitelkám.

Odpolední družina – od konce vyučování do 15.00 hodin.

Po vyučování jsou žáci převáděni do jednotlivých oddělení školní družiny.  Zde zajišťujeme oběd, odpočinek a volnočasové vzdělávání dětí. Jedenkrát týdně je vyhrazen prostor hlavní školní družiny – byt nad jídelnou vždy jednomu oddělení:

 • Pondělí:   1. oddělení
 • Úterý:       3. oddělení
 • Středa:     2. oddělení
 • Čtvrtek:    4. oddělení
 • Pátek:       5. oddělení

V době trvající hodinu od konce vyučování se nacházíme ve třídě a následně v jídelně. Z tohoto důvodu nejsme v tuto dobu dostupní. Děti jsou připraveny k odchodu nejdříve hodinu po ukončení vyučování

Judo: Žáci, kteří dochází do kroužku judo obědvají až po jeho ukončení.
Půlená výuka: Celá třída (obě skupiny) odchází společně na oběd po ukončení půlené výuky.

 

Vyzvedávání dětí z družiny je možné do 13.30 hodin, poté až od 15.00 hodin. 

V době od 13.30 do 15.00 hodin nelze běžně děti vyzvedávat, ani samostatně uvolňovat! Na odděleních probíhá hlavní program a často se nacházíme mimo budovu školy. Výjimkou jsou mimořádné situace (lékař, nemoc, docházka do kroužku mimo budovu školy atd.)

Konečná školní družina – od 15.00 do 17.00 hodin.
Děti setrvávají ve svých odděleních do 15.00 hodin. Následně se 1. třídy přesouvají do hlavní družiny nad jídelnou. Děti z 2. a 3. tříd zůstávají do 15.30 hodin v hlavní budově a poté také přechází do hlavní družiny. V této době je zde pro děti zajištěn pitný režim.


Způsob vyzvedávání dětí

Od září letošního roku používáme pro předávání dětí elektronický systém Bellhop. K tomuto účelu slouží čipy, které se přikládají na snímací skřínku (terminál). Ta je umístěna nad zvonky ve vestibulu školy a druhá u vstupních dveří družiny - byt.
Po přiložení čipu přijde paní vychovatelce požadavek k vyzvednutí – kdo a kdy si pro dítě přichází. Následně Vám bude dítě připraveno k odchodu ze školy. Na obrazovce terminálu se naopak vyzvedávající osobě zobrazí informace o tom, kde se dané dítě nachází. Pokud se například zobrazí v jídelně nebo na kroužku, je nutné počkat do ukončení dané aktivity.
V době od 13.30 do 15.00 hodin děti také nejsou dostupné.

 

Vyzvedávání dětí po kroužku – viz sekce kroužky.


Provoz terminálu bude uveden do provozu postupně během měsíce září (první týden – zkušební doba).


 

Jakékoliv změny v docházce dané na přihlášce je potřeba uvést písemnou formou. K tomu slouží omluvenky, prohlášení o trvalé změně docházky, prohlášení o ukončení docházky. Všechny tiskopisy jsou k dispozici u vychovatelek nebo ke stažení na našich webových stránkách.


Pardubická karta:

Pardubická karta dlouhodobě slouží k vyzvedávání obědů. Od letošního roku přebírá další funkci. Pro opuštění budovy školy použije žák pardubickou kartu, kterou přiloží na terminál umístěný ve vestibulu školy. Dohlédněte, proto prosím, aby žáci kartu nezapomínali.

 

Zvonky školní družiny používáme pouze v případě nouze nebo výpadku signálu (rozdělení viz výše).


Kontakty

773 110 109 vedoucí vychovatelka (od 8.00 do 15.30 hodin)

775 601 101 ranní a konečná ŠD – byt (od 6.30 do 8.00 hodin a od 13.30 do 17.00 hodin)

E-mailové adresy na jednotlivé vychovatelky – viz personální obsazení.

 

Prosíme, pro řešení mimořádných aktuálních situací (např. pozdní vyzvednutí dítěte, změna v odchodu dítěte) využijte našich telefonních linek.
 

Pokud se Vám nedaří dovolat, prosíme o strpení (jsme například na obědě). Ozveme se, jakmile to bude možné.


Platby

Pokud nebude poplatek zaplacen v řádném termínu, budou uvědomeni zákonní zástupci.  Dále se postupuje dle platné směrnice.


Akce mimo pravidelnou činnost ŠD

 • drakiáda - podzim
 • pečení Martinských šátečků
 • vánoční besídka – prosinec
 • slet čarodějnic – duben
 • dětský den – karneval – červen
 • Ekocentrum paleta (přírodověda, ekologie)
 • výrobky s Jitkou Folprechtovou
 • výlety za poznáním – průběžně během celého školního roku

O dalších akcích mimo pravidelnou činnost ŠD Vás budeme informovat v notýsku dětí a na webu školy.


Vážení rodiče, nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během školních prázdnin a ředitelského volna. Školní družina je v provozu od 6.30 do 13.00 hodin. Školní jídelna nevaří.
 

Pokud budete mít o družinu v této době zájem, napište lístek se jménem dítěte, třídou, dobou příchodu i odchodu a jménem osoby, která dítě bude vyzvedávat. Lístek  podepsaný zákonným zástupcem odevzdejte vychovatelkám ve školní družině nejpozději 14 dní před prázdninami.

Děkujeme.


Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti