Upravit stránku

Loučení s létem a vítání podzimu

Letos jsme ve školní družině přivítali podzim stylově :)

Zahájení činnosti kroužků

Činnost kroužků začíná od pondělí 2. října 2017. Konat se budou do 31. května 2018.

Spořilovské sportovní dopoledne

Již tradičně se na našem školním hřišti konalo Spořilovské sportovní dopoledne.

Vítání prvňáčků

V pondělí 4. září 2017 jsme na naší škole přivítali dvě třídy prvňáčků.

Silver A s 9.A

75. výročí působení Silver A a Heydrichiáda v našem regionu.

Poslední výlet turistického kroužku

Poslední výlet turistického kroužku na palubě parního vlaku.

Exkurze Hrobice

Třída 9.A na exkurzi v úpravně pitné vody.

Obědy na konci školního roku

Informace o odhlašování a výdeji obědů na konci školního roku.

Fantastický úspěch v celostátním kole dějepisné olympiády

Naše žákyně Aneta Widenská úspěšně postoupila vždy z prvního místa školního, okresního i krajského kola do ústředního kola dějepisné olympiády, které se letos konalo v Brně. Tematické zaměření znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století" a týkalo se především osobnosti Marie Terezie, vzhledem k 300. výročí jejího narození.

Škola v přírodě Horní Bradlo

Třídy 1.B, 1.C a 3.B.

Výprava turistického kroužku do Prachovských skal

Výlet do pískovcového sklaního města.

Vítáme jaro

Vítáme jaro na Spořilově...:)

Postup do celorepublikového finále!

A zase je tu velký úspěch našich žáků v dějepisné soutěži.

Noc s Andersenem

Druhý ročník Noci s Andersenem na téma Čtyřlístku byl naprosto skvělý.

Turistický kroužek v Adršpašsko-teplických skalách

Talší výlet turistického koružku. :)

Výsledky krajského kola Dějepisné olympiády 2016/2017

Dne 20. 3. se uskutečnilo krajské kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku je především orientováno na Habsburky 18. století.

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 1. 2. 2017 proběhlo na naší škole Školní kolo recitační soutěže.

Báječný lyžařský výcvik

Měli jsme se skvěle!

Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády 2016/2017

Dne 16.1. se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku je především orientováno na Habsburky 18. století.

Školní kolo zeměpisné olympiády 2016/2017 - kategorie A

Dne 5. 1. 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády 6. tříd.

 

Testování probíhalo s mapou i bez mapy, maximální počet bodů byl 60. Zúčastnilo se 12 žáků (8 žáků z 6.A, 4 žáci z 6.B). Do okresního kola postupuje Michal Jeřáb (6.B).