Upravit stránku

V sobotu 24. března se u nás konaly tradiční jarní dílny.

Ač to venku vypadá, že se zima nehodlá jen tak lehce vzdát, k nám na Spořilov už v sobotu dorazilo jaro a s ním tradiční jarní dílny. Škola byla tentokrát otevřená i těm, kteří si k nám zašli jen prohlédnout třídy a ostatní prostory, protože se blíží zápisy do 1. tříd. Rodiče s dětmi si prošli jednotlivé dílny, kde si například vyrobili velikonočního zajíčka, navlékli korálkový náramek, dokonce se naučili uplést pomlázku. Všichni jsme si v příjemné atmosféře sobotní dopoledne užili a těšíme na další společné akce.

Noc s Andersenem

V pátek 23.3.2018 se konala již 3. Noc s Andersenem, nyní s tématy Rychlé šípy a Pejsek a kočička.

Výroba věnečků ve školní družině

S dětmi jsme se vydali do DDM Beta na Dubině na Velikonoční program.

Masáže děti dětem

V lednu a únoru probíhal ve 2. B program MISP - Aktivizační cvičení - masáže děti dětem pod vedením paní lektorky Mgr. Zdenky Kazdové.Postupným zaváděním této metody do výuky zjišťuji, že v konkrétním chování dětí se začínají projevovat tyto aspekty:

1. Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.

2. Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.

 3. Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.

 4. Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.

 5. Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.

 6. Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.

 7. Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.¨

 8. Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

 9. Učebna je tišší.

Turistický kroužek na Českomoravské vrchovině

První březnový víkend se uskutečnil výlet turistického kroužku do Žumberka na Českomoravskou vysočinu.

Kozy ve družině :-D

Kozy ve družině? A živé? Kde kdo se divil :)

Postup do krajského kola Dějepisné olympiády 2017/2018

Letošní ročník Dějepisné olympiády je zaměřen na období první republiky (1918-1938). V tvrdé konkurenci 40 žáků základních škol i gymnázií pardubického okresu se naše zástupkyně Kristýna Fialová (9.B) umístila na 3. místě! Vybojovala tak postup do krajského kola, které se uskuteční 20. března 2018. Děkujeme za poctivou přípravu a reprezentaci školy.

Družinový výlet do Pekla Čertoviny

Den poté, co chodil čert s Mikulášem a andělem, jsme se s dětmi vydali na výlet do pravého pekla.

Vybírání poplatků za kroužky zájmové činnosti na 2. pololetí

Podrovné informace ohledně vybírání poplatků za kroužky zájmové činnosti na 2. pololetí

Pracovní činnosti dětí 2. B

20. 12. si děti opět mohly postavit  úžasné stavby ze stavebnice Geomag.

Spořilov ovládla vánoční nálada

Charitativní bleší trh na Spořilově.

Vánoční výlet do Třebechovic

Třída 5.C na výletě v Muzeu betlémů.

Školní kolo zeměpisné olympiády 2017/2018 - kategorie C (8. a 9. třídy)

Dne 11. 12. proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády 8. a 9. tříd.

Testování probíhalo s mapou i bez mapy, maximální počet bodů byl 92. Zúčastnilo se 37 žáků (6 žáků 8.A, 8 žáků 8.B, 13 žáků 9.A a 10 žáků 9.B). Do okresního kola postupuje vítězka:

    • Kateřina Kvapilová (9.A / 61,5 bodů)

Další úspěšní žáci podle bodového hodnocení:

    • Kristýna Fialová (9.B; 61,5 bodu)
    • Zuzana Demková (9.B; 61 bodů)
    • Kateřina Kloučková (9.A; 58 bodů)
    • Kateřina Hlavatá (9.A; 56 bodů)
    • Klára Puchnerová (9.B; 53 bodů)
    • Ondřej Holub (8.B; 51 bodů)
    • Adéla Pešavová (9.A; 48,5 bodu)

Turistický kroužek v Dědově

Od 8. do 10. prosince se uskutečnil výlet turistického kroužku do Adršpašsko-teplických skal.

Školní kolo zeměpisné olympiády 2017/2018 - kategorie B (7. třídy)

Dne 12. 12. proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády 7. tříd.

Testování probíhalo s mapou i bez mapy, maximální počet bodů byl 44. Zúčastnilo se 14 žáků (6 žáků 7.A, 8 žáků 7.B). Do okresního kola postupuje vítěz.

První místo:

    • Michal Jeřáb (7.B / 38 bodů)


Další úspěšní žáci podle bodového hodnocení (překročili stanovený limit při práci s mapou i bez ní):

    • Martin Pipek (7.B; 28,5 bodu)
    • Zdislava Netušilová (7.B; 27,5 bodu)
    • Martin Šíp (7.A; 24,5 bodu)

Školou chodil Mikuláš

I naši školu navštívili Mikuláš, anděl a čert.

Výroba svícnů ve 4.B

Ve středu 29.11.2017 jsme si výtvarnou výchovu zpestřili výrobou svícínku v DDM Beta.

Výlet turistického kroužku na Českomoravskou vysočinu

Listopadový výlet turistického kroužku do Žumberka.

Adventní dílny na naší škole

V naší škole se v sobotu konaly tradiční Adventní dílny.