Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Přehled kroužků zájmové činnosti 2021 / 2022

KROUŽKY PŘI ZŠ SPOŘILOV

Školní rok 2021–2022

 

 

Vážení rodiče,

stejně jako v minulých letech jsme i letos pro Vás připravili řadu zajímavých kroužků. Díky pestré nabídce zájmových oblastí mají děti možnost nadále všestranně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Kroužky se konají od října do konce května a probíhají v rámci budovy naší školy. Jejich vedením jsou pověřeni zkušení lektoři a pedagogové.

Naším přáním je, aby Vaše dítě trávilo kvalitně svůj volný čas, a proto věříme, že najdete ten správný kroužek, ve kterém se něco nového naučí, odpočine si od starostí, najde si nového koníčka i nové kamarády.

 

Zahájení činnosti kroužků

Zahájení činnosti kroužků – od pondělí 4. října 2021. Konat se budou do 31. května 2022.

V případě nemoci lektora bude stanoven náhradní termín v červnu 2022. Ve dnech volna (státní svátky, školní prázdniny, ředitelské volno) se kroužky nekonají. Pokud se z přeruší činnost kroužků z krizových důvodů (Covid-19), bude částka za nekonané kroužky odečtena v 2. pololetí, případně vrácena převodem na bankovní účet rodičů.

Tento školní rok se pro malou účast nebude konat kroužek Kreativní tvoření 2, Abeceda basketbalu a Turistický. Florbal 1 bude spojen s kroužkem Florbal 2.

Do kroužků byli přijati všichni žáci, kteří podali včas řádně vyplněnou přihlášku. Pokud byl kroužek předčasně pro velký zájem naplněn, byli rodiče žáků, kteří nebyli zařazeni, včas informováni. 

Placení kroužků:  

  • Úterý            12. 10. 2021 od 15:30 do 17:00 hod.
  • Středa           13. 10. 2021 od 15:30 do 17:00 hod.

Cena kroužku je stanovena na jedno pololetí, poplatky za 2. pololetí se budou vybírat v lednu.

Platba se nevztahuje na kroužky Florbal 1–3. Úhrada za tyto kroužky proběhne formou převodu na účet. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky do klubu získáte na: https://florbalprodeti.cz/skoly/zs-pardubice-sporilov/

Způsob předávání dětí: Převod dětí ze školní družiny na kroužek a zpět je zajištěn. Lektoři vyzvedávají nedružinové a starší žáky ve vestibulu školy (u zvonků). Zde žáci také vyčkají na příchod lektora. Po ukončení lekce jsou předáváni rodičům (do 16. hod. vždy ve vestibulu školy) nebo vráceni zpět do družiny. K odchodu budou děti připraveny asi deset minut po ukončení kroužku.

Místo předávání dětí rodičům po 16. hodině:

  • Šachy – vestibul školy
  • Florbal 3 – boční vchod u tělocvičny
  • Taneční, Keramika 2 – boční vchod školy (u jídelny)
Veškeré informace a případné dotazy zodpoví paní vychovatelka Alena Kotková, vedoucí zájmové činnosti