Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky
Žáci

OBSAH ČINNOSTI

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče,
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,  
 • prevence školní neúspěšnosti, 
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Poskytování informační, konzultační, poradenské a metodické podpory zákonným zástupcům žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální práci s dětmi, které mají SPU,
 • individuální vedení žáků při výukových a výchovných problémech,
 • individuální konzultace pro zákonné zástupce,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb,
 • konzultační a poradenská setkání pro rodiče a žáky,
 • intervizní a supervizní činnost.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Spolupráce s třídními učiteli, vytváření pozitivních vztahů, vzájemné poznání a spolupráce,
 • spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti