Upravit stránku
03.10.2018Kotková Alena
Zahájení činnosti kroužků pro školní rok 2018 - 2019.

Zahájení činnosti kroužků

 

Zahájení činnosti kroužků - od pondělí 8. října 2018. Konat se budou do 31. května 2019.

V případě nemoci lektora bude stanoven náhradní termín v červnu 2019. Ve dnech volna (státní svátky, školní prázdniny, ředitelské volno) se kroužky nekonají.

Tento školní rok se pro malou účast nebude konat kroužek Abeceda basketbalu a Tajemství přírody.

Do kroužků byli přijati všichni žáci, kteří podali včas řádně vyplněnou přihlášku. Pokud byl kroužek předčasně pro velký zájem naplněn, byli rodiče žáků, kteří nebyli zařazeni, včas informováni.  

Placení kroužků:  

  • Úterý   16. 10. 2018
  • Středa 17. 10. 2018 vždy od 15:30 do 17:00 hod.

Cena kroužku je stanovena na jedno pololetí, poplatky za 2. pololetí se budou vybírat v lednu.

Způsob předávání dětí: Převod dětí ze školní družiny na kroužek a zpět je zajištěn. Lektoři vyzvedávají nedružinové a starší žáky ve vestibulu školy (u zvonků). Zde žáci také vyčkají na příchod lektora. Po ukončení lekce jsou předávány rodičům (do 16. hod. vždy ve vestibulu školy) nebo vráceny zpět do družiny. K odchodu budou děti připraveny asi deset minut po ukončení kroužku.

Místo předávání dětí rodičům po 16. hodině:

  • Kytara , Tvořivé ruce, Šachy,  - vestibul školy
  • Atletika, Florbal 1 - 2, Sportovní hry – boční vchod u tělocvičny
  • Keramika 3, Taneční – boční vchod školy (u jídelny)

Veškeré informace a případné dotazy zodpoví paní vychovatelka Alena Kotková, vedoucí zájmové činnosti.