Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky
27. 09. 2019Kotková Alena
Zahájení činnosti kroužků proběhne od úterý 1. října 2019. Konat se budou do 31. května 2020.

Zahájení činnosti kroužků

Zahájení činnosti kroužků proběhne od úterý 1. října 2019. Konat se budou do 31. května 2020. V případě nemoci lektora bude stanoven náhradní termín v červnu 2020. Ve dnech volna (státní svátky, školní prázdniny) se kroužky nekonají.

Tento školní rok se pro malou účast nebude konat kroužek Keramika 2.

Do kroužků byli přijati všichni žáci, kteří podali včas řádně vyplněnou přihlášku. Pokud byl kroužek předčasně pro velký zájem naplněn, byli rodiče žáků, kteří nebyli zařazeni, včas informováni.

 

Placení kroužků

  • v úterý 8. 10. 2019 a středa 9. 10. 2019 od 15:30 do 17:00 hod.

Cena kroužku je stanovena vždy na jedno pololetí, poplatky za 2. pololetí se budou vybírat v lednu.

Platba se nevztahuje na kroužky Florbal 2 a 3. Úhrada za kroužek proběhne formou převodu na účet. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky do klubu získáte na odkazu: https://florbalprodeti.cz/skoly/zs-pardubice-sporilov/

 

Způsob předávání dětí

Převod dětí ze školní družiny na kroužek zpět je zajištěn. Lektoři vyzvedávají nedružinové a starší děti ve vestibulu školy (u zvonků). Zde také děti vyčkají příchodu lektora. Po ukončení lekce jsou předávány rodičům (do 16. hod. vždy ve vestibulu školy) nebo vráceny zpět do družiny. K odchodu budou děti připraveny asi deset minut po ukončení kroužku.

 

Místo předávání dětí rodičům po 16. hodině

  • Kytara  2, Piano, Kreativní tvoření 2, Šachový – vestibul školy
  • Florbal 1, Abeceda basketbalu – boční vchod u tělocvičny
  • Keramika 1 a 3, Taneční – boční vchod školy (u jídelny)

 

Veškeré informace a případné dotazy zodpoví pí. vychovatelka Alena Kotková, vedoucí zájmové činnosti.